تعبیر خواب انجیر ، از حضرت یوسف و امام صادق و انجیر از درخت چیدن و خوردن

تعبیر خواب انجیر

تعبیر خواب انجیر ، از حضرت یوسف و امام صادق و انجیر از درخت چیدن و خوردن

تعبیر خواب انجیر ، از حضرت یوسف و امام صادق و انجیر از درخت چیدن و خوردن همگی در سایت فال و خواب .امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

تعبیر خواب انجیر از ابراهیم کرمانی

معنی دیدن و خوردن انجیر زرد در خواب نشانه ای از بیماری و ضعف است . اگر انجیر سیاه باشد نشانگر غم و غصه و اگر انجیر سبز و شیرین باشد نشانگر زیان و ضرری است که از سر گذرانده اید.

خواب انجیر از منوچهر مطیعی تهرانی

معنی دیدن انجیر در خواب نیکوست و نشانه ی روزی و درآمدی حلال و پاکیزه است. همینطور دیدن برگ انجیر در خواب نشانه ای از خرد و آگاهی است.

ابن سیرین معتقد است که خوردن و جمع کردن انجیر در خواب نشانه ی کاری ست که موجب پشیمانی و ندامت شما خواهد شد. عده ای از معبران دیدن انجیر له شده و زرد را نشانه ای از ضعف و ناتوانی تلقی می کنند

اما عده ای دیگر از معبران اعتقاد دارند که دیدن انجیر نیکوست زیرا انجیر از میوه های تقدیس شده در مذهب های توحیدی ست. دیدن رنگ انجیر تاثیر زیادی در معنی خواب دارد.

تعبیر خواب انجیر از لیلا برایت

معنی دیدن انجیر در خواب از نظر لیلا برایت ، نشانه ی داشتن روابطی خوب با دیگران است. اگر برگ انجیر را در خواب ببینید نشانه ی این است که شما فردی باایمان هستید. چیدن انجیر در خواب به معنای تلاش برای موفقیت و رسیدن به اهداف بزرگ است.

خواب انجیر از اچ میلر

اگر دختری در خواب انجیر ببیند نشانه ی ازدواج با فردی مناسب است. تعبیر دیدن انجیر زرد نشانه ی ناتوانی و بیماری است.

تعبیر خواب انجیر کتاب سرزمین رویاها

اگر در فصل انجر خواب آن را ببینی معنی خواب خوشی و لذت است.

اگر در غصلی غیر از فصل انجیر آن را در خوابت ببینی معنی خواب این است که به تو غم و ضرر می رسد.

اگر در خواب دیدید که انجیر می خورید ثروتتان را به باد می دهید.

اگر در خواب دیدید که انجیر خشک می خورید پول خود را از دست می دهید.

خواب انجیر ابن سیرین

دیدن این میوه در وقت و بی وقت خوب نیست و بهتر است صدقه داده شود.

اگر در خواب دیدید که انجیر هدیه می گیرید و یا از جایی جمع می کنید غم و ناراحتی است.

این خواب می تواند نشان دهنده پشیمانی از کاری باشد که قبلبا انجام داده اید.

تعبیر خواب انجیر سبز چیست

ابراهیم کرمانی می گوید که اگر در خواب دیدید که انجیر سبز شیرین می خورید معنی خواب این است که ضرری به شما نمی رسد.

منوچهر مطیعی می گوید که دیدن انجیر سبز اگر سیرین باشد بی ضرر است.

تعبیر خواب انجیر خشک چیست

این خواب به شما می گوید که در آینده ای نزدیک افرادی وارد زندگی شما می شوند که شما دوست ندارید با آنها همکاری کنید.

خوردن این نوع انجیر نیز نشان دهنده رفتاری بدی است که ممکن است به زودی تجربه کنید.

تعبیر دیدن انجیر خشک در عالم رویا بیانگر این است که بیننده رویا پولش را از دست می دهد.

به معنی بدبختی و کسالت شنیدن و اخبار متاثر کننده و حتی مرگ عزیزان است و فوری برای دفع خطرات آن دست به کار شد و پرداخت مختصر صدقه ای اقدام نمایید

این رنگ در بیشتر کتب منابع و یا منقولات مختلف از زبان معبران برای انواع میوه ها بیماری روح و یا افسردگی های متوسط تا شدید است.

معنی خواب انجیر سیاه چیست

ابراهیم کرمانی معتقد است که دیدن انجیر سیاه در خواب های ما به غم و غصه تعبیر می شود.

منوچهر مطیعی نیز دیدن انجیر سیاه را غم تعبیر می کند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *